Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "közterület-felügyelő" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 1/30. közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ügyiratkezelés ASP – ben; Harkány Város vonatkozásában közterület használati engedélyeztetési eljárások lefolytatása, határozatok megszövegezése és kiadása; megállni tilos, várakozni tilos, behajtani tilos táblák betartatása, szükség esetén szabálysértési eljárás megindítása; zöldterületen való parkolás napi szintű ellenőrzése; gazos területek napi szintű ellenőrzése és az ebből fakadó közösségellenes magatartási szabályok megsértése miatti eljárások lefolytatása; Harkányi rendezvényeken igény szerinti hatósági jelenlét biztosítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület rendjének napi szintű folyamatos ellenőrzése Harkány városában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerinti képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hohner Éva osztályvezető nyújt, a 06-72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-39/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat