Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "adóhatósági ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

adóhatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 1/14. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ügyiratkezelés ASP - ben, adóhatósági munkák ASP-ben: naprakész könyvelés, gépjármű adóval kapcsolatos teljes körű ügyintézés, iparűzési adóval kapcsolatos teljes körű ügyintézés, adóigazolások kiállítása, fizetési felszólítások megszövegezése, kiküldése és a végrehajtás foganatosítása, köztartozások kezelése, túlfizetések átvezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, adóév nyitásával és zárásával járó munkák elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Harkány és társtelepülései vonatkozásában gépjárműadó és helyi adókkal kapcsolatos mindennapos és teljes körű ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerinti képesítés,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemen szerzett jogi vagy közgazdaságtudományi végzettség, vagy egyéb felsőfokú szakirányú végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hohner Éva osztályvezető nyújt, a 06-72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-38/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóhatósági ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. .


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat