Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "könyvelő" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

könyvelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, beszámolók készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi osztály tevékenységi körén belül a könyvelői munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet,
-    középiskola/gimnázium, könyvelői képesítés,
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-    államháztartási könyvelői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
-    felsőfokú szakirányú végzettség
-     gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
-    ASP gazdálkodási rendszer ismerete
-    Közigazgatási alapvizsga
-    Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    Motivációs levél
-     A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
-    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-20/2019.valamint a munkakör megnevezését:  könyvelő.
-    Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu e-mail címen keresztül
-    Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    www.harkany.hu – 2019.04.29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.04.29.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat