Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "szociális és igazgatási ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

szociális és igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 1/9. Szociális feladatkör; 1/14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ügyiratkezelés ASP - ben, települési támogatások döntésre történő előkészítése, ügyfélfogadás, környezettanulmányok készítése. Pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése. Általános igazgatási feladatok, képviselő-testületi anyagok előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Harkány és társtelepülései vonatkozásában szociális jellegű települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (települési támogatások, szociális étkeztetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása). Kereskedelmi, ipar és szálláshely ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet szerinti képesítés,
•    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    egyetemen szerzett jogi végzettség, felsőfokú szakirányú végzettség,
•    hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•    közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    motivációs levél
•    A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
•    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
•    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
•    nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/136-15/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és igazgatási ügyintéző
•    Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
•    Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

Munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 8. napja

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o    www.harkany.hu – 2019.04.15.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.04.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat