Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "igazgatási ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 01. 01. napjától 2020.02.28. –ig tartó közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Igazgatási ügyek, birtokvédelmi ügyek, bérleti szerződések előkészítése, polgári jogi szerződéstervezetek megszövegezése, előkészítése, szerződések véleményezése, társasházak törvényességi felügyelete, vadkárral kapcsolatos ügyintézés, rendelet tervezetek és előterjesztési anyagok előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályi változások figyelemmel kísérése mellett, a feladatkörébe tartozó feladatok magas szintű végrehajtása. A munkaköréhez rendelt feladatok ellátása során az ügyfelek által benyújtott kérelmek, a hivatalból történő megkeresések, eljárások szakszerű lefolytatása. A helyben működő Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása, kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, valamint a Mikro térségi és Önkormányzati társulásokkal.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogi vagy közszolgálati felsőfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló feladatkörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • A 45/2012.(III.20.) kormányrendelet 1. sz.melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető nyújt, a 06-72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/884-33/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.harkany.hu - 2018. november 24.

 
 

 

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat