Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "városüzemeltetési ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Osztály

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, A hivatal és intézményei tekintetében a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási, állagmegóvási munkák intézése, Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, Közmű szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok, Önkormányzati parkolókkal, behajtási engedélyekkel kapcsolatos feladatok. Szakhatósági feladatok ellátása. A feladatkörébe tartozó ügyekben rendelet-tervezetek és előterjesztések elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén eljárva városüzemeltetési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • Felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • Helyismeret
 • B kategóriás jogosítvány megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87. §-a szerint


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Albrecht Ferenc osztályvezető nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/884-16/2018., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.harkany.hu - 2018. május 18.
http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat