Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "élelmezésvezető" munkakör betöltésére

Harkányi Óvoda és Konyha
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Óvoda és Konyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Arany János utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Harkányi Óvoda és Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Felelős a konyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Tevékenysége kiterjed a Harkányi Óvoda, az Iskola, a szeptemberben induló mini bölcsőde és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos teendők ellátására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés, vagy főiskola-dietetikus szakképesítés,
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-    magyar állampolgárság
-    büntetlen előélet
-    cselekvőképesség
-    egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    élelmezésvezetői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-    felhasználói szintű CT EcoSTAT program ismerete
-    B kategóriás jogosítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    részletes szakmai önéletrajz
-    végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-    nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2018. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
-    Elektronikus úton Kanizsai-Tóthné Szijártó Anikó részére a ovodavezeto1@gmail.com E-mail címen keresztül
-    Személyesen: Kanizsai-Tóthné Szijártó Anikó, Baranya megye, 7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma, valamint személyes meghallgatás alapján a Harkányi Óvoda és Konyha vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    www.harkany.hu - 2018. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkanyiovoda.hu honlapon szerezhet.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat