Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "adóigazgatási ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

adóigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Feladatkörében ellátja Harkány Város tekintetében a helyi adók megállapításával, kivetésével és behajtásával kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bevallás benyújtására felhívások kiadása,bevallások beszedése, felülvizsgálata,az adó megállapítása,kivetési iratok elkészítése,fizetési határozatok kiadása,bejelentések kivizsgálása, intézése, telekkönyvi adatok beszerzése, határozathozatal,részletfizetési kérelmek döntésre előkészítése, határozatok kiadása, az évközi változások (törlések-előírások) határozattal történő helyesbítése,fellebbezések felterjesztése, jelzálogjog végrehajtás, bejegyzés-törlés, bekapcsolódik a felszámolási végrehajtási eljárásokba, a felszámolási eljárásokba történő bekapcsolódások miatt a cégközlöny és a céginfo figyelése, jogerős adóhátralékok végrehajtó és földhivatal felé történő aktualizálása. Gondoskodik az adó-és értékbizonyítványok kiállításáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet,
-    Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.; Középfokú végzettség esetén: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    Hasonló munkakörben vagy közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
-    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
-    hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
-    nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
-    nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén 1 éven belül közigazgatási szakvizsgát tesz
-    összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/884-1/2018.  valamint a munkakör megnevezését: adóigazgatási ügyintéző.  
-    Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
-    Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.   

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.harkany.hu - 2018. február 24.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat