Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "pénzügyi-számviteli ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi-számviteli ügyintézői feladatkör ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Teljes körű főkönyvi könyvelés vezetése. Éves és évközi beszámolók, mérlegjelentések készítése. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. Támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

-    Magyar állampolgárság,
-    Cselekvőképesség,
-    Büntetlen előélet,
-    Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés.
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    Felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképesítés,
-    államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés,
-    Számviteli területen, költségvetési könyvelésben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-     A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
-    iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:596-47 /2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.
-    Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu e-mail címen keresztül
-    Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    www.harkany.hu – 2017.11.21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.11.21.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat