Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás "pályázati referens/műszaki ügyintéző" munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Osztály

pályázati referens/műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok figyelése, az Önkormányzati intézmények pályázati igényeinek felmérése, pályázati lehetőségek beazonosítása. Képviselő-testületi döntést követően pályázat előkészítése, illetve megírása, a pályázati dokumentáció összeállítása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés. A pályázat elkészítésének és a pályázati anyag beadási fázisig tartó munkafolyamatainak koordinálása. Projekt teljes ideje alatt az előírásoknak megfelelő, egyúttal a gazdasági monitoring tevékenység ellátása. Pályázati elszámolások (projekt előrehaladási jelentések) elkészítése. Projektek záró elszámolásának elkészítése, a lezárult projektek után követése. Egyéb műszaki osztályhoz tartozó feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hazai és európai uniós pályázatok felkutatása; pályázatok elkészítésében és a nyertes pályázatok megvalósításában valamint az elszámolásában való aktív közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596-18/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens/műszaki ügyintéző.  
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. .  


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.harkany.hu - 2017. június 6.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a kiválasztott pályázóban a munkáltató hosszabb távú lehetőséget lát, a határozott idejű
kinevezés meghosszabbítására lehetőség van.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat