Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás üzlethelyiségek üzemeltetésére

MÓDOSÍTOTT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜZLETHELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE

(a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat kedvező elbírálása esetére)

Harkány Város Önkormányzata a 37/2016. (II. 29.) Számú önkormányzati határozata alapján módosított pályázati felhívást tesz közzé az alábbi tartalommal.

1.    A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Harkány Város Önkormányzata
Cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Telefon: (72) 480-202
Fax: (72) 480-518
E-mail: titkarsag@harkany.hu

2.    A pályázat tárgya, célja:

Kiíró pályázatot kíván benyújtani a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című, GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázati konstrukció keretében „A harkányi gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” címmel 2016. 03. hóban. A projekt keretében elvárás az üzleti lehetőség biztosítása, együttműködés magánvállalkozásokkal. Ennek keretén belül Kiíró 3 db üzlethelyiség későbbi üzemeltetésére írja ki a jelen pályázatot. A nyertes pályázókkal Kiíró előzetesen együttműködési megállapodást köt, és sikeres pályázat esetén a nyertes pályázók elnyerik a helyiségek üzemeltetésének jogát. Az együttműködés célja az üzleti lehetőség biztosítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatások a teljesebb turisztikai kínálat elérését és a harkányi gyógyhely versenyképességének javulását eredményezzék.

3.    A szerződés meghatározása: Együttműködési megállapodás. A Vállalkozó a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú projekt keretében megvalósítani tervezett Üzlethelyiségek berendezését, üzemeltetését biztosítja legalább a támogatási kérelem fenntartási időszakának végéig (5 év). Az üzemeltetési időszak kezdete előreláthatólag 2018. márciusától indul.

4.    A meghirdetett üzlethelyiségek: A pályázat keretében a Harkány, Bajcsi-Zs. Endre utcában az elbontott „Muslinca sor” helyén építendő új szolgáltatóházban kerülnek kialakításra.:

1.    Kávéház és helyi termékek boltja 106,83 m2 alapterülettel.
2.    Interaktív gyermek játszóház 108,88 m2 alapterülettel.
3.    Felnőtt játszóház 97,64 m2 alapterülettel.

A tervezett üzletek alaprajza megtekinthető a pályázat mellékleteként és Harkány Város Önkormányzat Műszaki Osztályán (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

5.    A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

Helye: Harkány Város Önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Határideje: 2016. március 07. (hétfő) 10:00 óra.

A pályázatot egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat üzlethelyiség üzemeltetésére”, az üzemeltetni kívánt egység megjelölésével, továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét.

6.    Az együttműködési megállapodás Vállalkozóra/Pályázóra vonatkozó vállalásai/előírásai

(a)    A Vállalkozó vállalja, hogy a helyiséget az ott folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon kialakítja, felszereli, berendezi azzal, hogy mindez a Projektgazda előzetes hozzájárulásával és a Vállalkozó saját költségén történik anélkül, hogy Vállalkozó tulajdonjogot szerezne, vagy bármilyen megtérítési igénnyel élne a Projektgazda felé.
(b)    A Vállalkozó vállalja a helységben a harkányi gyógyhelyhez illeszkedő arculat kialakítását.
(c)    A Vállalkozó vállalja a szezon hosszabbítása érdekében, az üzlet/bolt üzemeltetését egész évben (télen is).
(d)    A Vállalkozó vállalja a szolgáltató létesítmény üzemeltetését legalább a támogatási kérelem fenntartási időszakának a végéig (fenntartási időszak vége: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5. év).
(e)    A Vállalkozó vállalja, hogy a kávéház üzemeltetésén belül teljes nyitvatartásban elárusítja a helyi termékeket, melyek főként a Fürdő és a Kórház által készített gyógykészítményeket jelenti, de nem kizárt egyéb helyi termékek beszállítása sem.
(f)    Vállalkozó kijelenti, hogy az együttműködési megállapodás és a majdan megkötendő üzemeltetési szerződés hatálya alatt köztartozással, ill. Harkány Város Önkormányzata felé fennálló lejárt adótartozással, ill. az Önkormányzattal szemben más jogcímen fennálló egyéb tartozással nem rendelkezik.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek megsértése az Önkormányzat oldaláról rendkívüli felmondási okot keletkeztet.

 

7.    A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: Beadást követően egy héten belül.

8.    A pályázatok elbírálásának szempontja:

-Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy jelen kiírás feltételeit vállalja.
-Pályázónak az üzemeltetésre vonatkozóan bérleti díjat kell megajánlania, kiíró a feltételek vállalása mellett a legmagasabb bérleti díjat ajánlóval kíván együttműködési megállapodást kötni.
-Pályázónak a pályázatához mellékelnie kell Harkány Város Jegyzője által kiadott igazolást arról, hogy a Pályázónak nincs az Önkormányzat felé lejárt adótartozása.
-Pályázónak mellékelnie kell a hatályos cégkivonatát (e-cégjegyzékből letöltött példány is megfelelő!).
-Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elbírálása során az Önkormányzat ellenőrzi Pályázónak az Önkormányzat felé egyéb jogcímen fennálló tartozásait is. Amennyiben a pályázat elbírálásának időpontjában ilyen jellegű tartozás fennáll, a Képviselő-Testület a Pályázót kizárja a pályázatból.

Harkány, 2016. március 1.

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat