Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet,

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

"pénzügyi-számviteli ügyintéző"

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Elátandó feladatok: Pénzügyi-számviteli ügyintézői feladatkör ellátása. Kontírozás, könyvelés, számlázás, pénzügyi beszámolók és mérlegek készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése, naprakész könyvelése, bizonylatolása. A beérkező számlák összekapcsolása szerződéssel, rendeléssel. Beérkeztetés után utalványlapok kiállítása, előkészítése pénzügyi teljesítésre. A számlák kontírozása az EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben. A rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérése, a tervtől való eltérés esetén a pénzügyi osztályvezető tájékoztatása. Év végi egyeztetések az EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben. Az önkormányzat és intézményei szerződéseinek, azok meghosszabbításának, esetleges felmondásának előkészítése, figyelemmel kísérése. Az önkormányzat és intézményei havi bérfeladásának főkönyvi könyvelése. Érvényesítési feladatok ellátása a központi és helyi jogszabályok előírásainak megfelelően. A kintlévőségek folyamatos figyelemmel kísérése, analitikus kimutatás készítése. A nem fizető ügyfelek kiértesítése és felszólítása a díjhátralék megfizetésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés, VAGY Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, továbbá mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Számviteli területen, költségvetési vagy vállalkozói könyvelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Számviteli területen, költségvetési vagy vállalkozói könyvelésben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést  és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Képíró Sarolta osztályvezető nyújt a 72/480-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105- 25/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka részére a jegyzo[kukac]harkany.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Markovics Boglárka jegyző, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.   


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    www.harkany.hu - 2015. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat