Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet,

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
"Jegyző"
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:  Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Elátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1),(3) bekezdésében, valamint egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladat-és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 29

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a  Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által  teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Vagyonnyilatozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam-és jogtudományi doktori képesítés,
 • jegyzői munkakörben szerzett- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8. §-a, és 1. sz. melléklete szerint)
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző nyújt a 72/480-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével. (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325-36/2014, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága, Baranya megye,7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.   


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat Harkány Város polgármestere, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    www.harkany.hu - 2014. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. 11.22.

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat