Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2015.04.15. –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok

 

Ellátandó feladatok:

pénzügyi igazgatási, számviteli feladatok

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása; költségvetés, beszámolók és zárszámadás készítése; könyvelői, kontírozói feladatok; nyilvántartások vezetése. Közreműködés pályázatok lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában. Önkormányzati bevételek és kiadások kontírozása, könyvelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Szakirányú főiskolai, vagy szakirányú középiskolai végzettség,
 • Költségvetési szervnél szerzett könyvelési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • A pályázó vállalja, hogy munkaköri feladatait részben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, részben Szava Község Önkormányzata székhelyén látja el.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végezettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak feladását igazoló szelvény másolata.
 • Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325-20/2014. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Németh Tímea részére a munkaugy@harkany.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen: Képíró Sarolta, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2.4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót, a jegyző Harkány Város és Szava község polgármesterével együtt hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján- a polgármesterek egyetértésével- az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.harkany.hu - 2014. augusztus 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántartásának jogát a kiíró fenntartja.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat