Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza az Önkormányzat által kiírt pályázatokhoz

Önkormányzat által kiírt pályázat

Pályázati felhívás élelmezésvezető munkakör betöltésére

Harkány Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Arany J. u 16.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati konyha irányítása, a konyhai dolgozók tevékenységének összehangolása. A gyermekek, alkalmazottak, vendégek, valamint a szociális étkeztetéssel kapcsolatos teendők ellátása, étlapkészítés. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Az ételek korszerű elkészítésének, napi anyag adagolásának, szállításának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és közreműködés ezek végrehajtásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően: élelmezésvezető szakképesítés, vagy vendéglátó ipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és legalább öt éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend-és étlaptervezést – való dokumentált jártasság, vagy dietetikus szakképesítés, vagy vendéglátó ipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában –ideértve a tápanyagszámítást, étrend és étlaptervezést- való dokumentált jártasság
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajza,
 • végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325-18/2014. valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Elektronikus úton Németh Tímea részére a munkaugy@harkany.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen: Képíró Sarolta, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2.4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról Harkány Város Képviselő-testülete a pályázatok beérkezési határidejének lejártát követő első rendes ülésén dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Harkány Város Honlapja (2014.07.08.)

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014.07.08.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint kerültek kialakításra.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat