Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza a meghívókhoz

Meghívó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata 2018. április 26-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:
 
1.)    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző

2.)    Harkányi Turisztikai Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Mojzes Tamás TDM titkára

3.)    Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2018. évi üzleti tervének megtárgyalásáról
Előterjesztő: Marosi András vezérigazgató

4.)    Piacfelügyelők 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Bédy Istvánné piacfelügyelő

5.)    Beszámoló a 2017. évi mezőőri tevékenységről
Előterjesztő: Kecskeméthy Balázs mezőőr

6.)    Egyesületi beszámolók a 2017. évi támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

7.)    TAO Sporttelep fejlesztési program 2018-2019 év megtárgyalása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

8.)    Döntés a Harkány Város Önkormányzata által nyújtott szociális étkeztetés alapszolgáltatás kapcsán a főzőhely kiválasztásáról, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

9.)    Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

10.)    Döntés Harkány Város Önkormányzatának egyes egyesületekben fennálló tagsági jogviszonyának kérdésében
Előterjesztő: Remmert Ferenc alpolgármester

11.)    Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél)
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

12.)    TOP-1.1.1-16 kódszámú a „Harkány gépállomási iparterület fejlesztése” projekthez kapcsolódó közmű tervező kiválasztása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

13.)    „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

14.)     „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítő szakasz megindítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

15.)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása, közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

16.)    Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

17.)    Keczeli Mészáros Tibor és Keczeli Mészáros Tiborné önkormányzati lakás ügye
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

18.)    Egyebek

Zárt ülés keretében:

19.)     Döntés kitüntetések adományozásáról
Előterjesztő: Remmert Ferenc alpolgármester, Márton Béla képviselő


Harkány, 2018. április 23.
                                                          Tisztelettel:
                                                                              Baksai Endre Tamás s.k.
                                                                                     polgármester


Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:
-    A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester

Adott napirendi pont vonatkozásában tanácskozási joggal meghívottak:
-    Mojzes Tamás a TDM titkára a 2.) napirendi pont vonatkozásában
-    Marosi András a HVG Zrt. vezérigazgatója a 3.) napirendi pont vonatkozásában
-    Bédy Istvánné piacfelügyelő a 4.) napirendi pont vonatkozásában
-    Kecskeméthy Balázs mezőőr az 5.) napirendi pont vonatkozásában

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat