Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122
Vissza a meghívókhoz

Meghívó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata 2017. november 30-án (csütörtök) 13.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:


1.)    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző

2.)    A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kedvezményes fürdőbelépő vásárlására irányuló szerződés megkötése
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

3.)    Kezességvállalás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. éven belüli hitelfelvételéhez
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

4.)    Döntés fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. részére
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

5.)    A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Felügyelő bizottsági tagok díjazásának módosítása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

6.)    Döntés az Önkormányzat érdekében végzett munka értékeléséről és elismeréséről
Előterjesztő: Márton Béla, Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt, Poller Roland, és Kecskeméthy Pál, önkormányzati képviselők


7.)    Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési, kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

8.)    Döntés Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015.(I.27.) számú önkormányzati rendelet alapján
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

9.)     Döntés a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 10/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

10.)    A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

11.)    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

12.)    Döntés a helyi adókról szóló 31/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

13.)    Ügyfélkérelmek megtárgyalása (Műszaki osztály)
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

14.)    Döntés a Településrendezési terv módosítás, valamint a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi rendelet  közbenső véleményezési anyagának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

15.)    Döntés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2017. évi módosításairól
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző

16.)    Egyebek
-    Harkányi 622 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető


Harkány, 2017. november 24.

                                                          Tisztelettel:
                                                                                       Baksai Endre Tamás s.k.
                                                                                                polgármester

 

Adott napirendi pont vonatkozásában tanácskozási joggal meghívottak:
-    A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. képviseletében Szilágyi Tibor igazgatósági tag a 2.) és 3.)  napirendi pontok vonatkozásában
-    A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. képviseletében Marosi András vezérigazgató a 4.) napirendi pont vonatkozásában

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:
-    A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester

 

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat