Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122

Harkány Városi Könyvtár

Kapcsolatfelvétel:

Intézmény neve: Harkány Városi Könyvtár
Cím:7815 - Harkány, Kossuth L. u. 2/a
Vezető: -
Telefon/Fax:72/580-116
e-mail: konyvtar.harkany@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/harkany.varosikonyvtar?fref=ts

Küldetésnyilatkozat

A Harkány Városi Könyvtár arra törekszik, hogy látogatói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez, a hazai és a nemzetközi információforrásokhoz, a hagyományos és az elektronikus dokumentumokhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. Ennek érdekében támogatni kívánja:

 1. az olvasáskultúra fejlesztését,
 2. a gyermekek olvasóvá nevelését,
 3. az egész életen át való önképzést, az oktatás különböző szintjein való tanulás segítését,
 4. az idősek napközbeni időtöltését,
 5. a közéletben való aktív részvételt, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosításával
 6. a szabadidő hasznos eltöltését,
 7. a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását.
   

Nyitvatartási idő:

Hétfő:        Szünnap
Kedd:        08.00 - 12.00 ; 12.20 - 16.20
Szerda:      08.00 . 12.00  ; 12.20 - 16.20
Csütörtök: 10.30 - 12.00 ; 12.20 - 19.00
Péntek:      10.30 - 12.00 ; 12.20 - 19.00

Strandkönyvtár: csak szombat, vasárnap

Június 20-tól - június 28-ig:                 10.00- 18.00
Július 4-től- augusztus 30-ig               10.00 - 20.00
Szeptember 5-től - szeptember 13-ig: 10.00 -18.00

A harkányi könyvtár közművelődési könyvtár, fenntartója Harkány Város Önkormányzata. 
A felnőttek és a gyerekek könyvtári ellátása térben és időben nem különül el. 
A gyerekeket színes mesekönyvek, gyermekversek, mindentudó képeskönyvek várják. A nagyobbak kalandos, történelmi, tudományos-fantasztikus regényeket találnak a polcokon. 
A serdülők a szépirodalomból is válogathatnak. 
Az ismeretterjesztő és szakkönyvekben földünkről, a tudományról és technikáról, egzotikus növényekről és állatokról és még sok érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a gyerekek és felnőttek egyaránt.
A könyvtárban való tájékozódást segítik a könyvtár katalógusa.
A kézikönyveket, a folyóiratokat és a sokféle társasjátékot, valamint a számítógépeket helyben használhatják. 
A gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy a házi feladatukat itt oldják meg, ha otthon hiányoznak az alapvető kézikönyvek hozzá. Tantárgyi versenyfeladatok megoldásaihoz is segítséget nyújtunk. 

 

A könyvtár állománya:

 • 25285 dokumentum, ebből könyv és lefűzött folyóirat: 22130
 • Audio dokumentum:2004
 • vizuális dokumentum: 1081
 • elektronikus dokumentum: 155
 • A könyvtár horvát, német, és nyelvű dokumentumokkal is rendelkezik.

 

Szolgáltatásaink: 

 • Kölcsönzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Dokumentumok helyben használata
 • Számítógépes szolgáltatások
 • Irodalomkutatás,
 • Folyóirat gyűjtemény ,
 • Hang- és videogyűjtemény
 • Televízió
 • Zenehallgatás
 • Filmvetítés

 

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási szabályzat

 • Alapító okirat
 • SZMSZ
 • 1997. évi CXL. törvény az olvasók jogairól és kötelezettségeiről

 

Tartalom

 • Beiratkozás
 • A beiratkozás lehetőségei
 • Kölcsönzés
 • Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés
 • Elveszett dokumentumok
 • Térítési díjak
 • Tájékoztatás
 • Az Internet használata
 • Helyben használható dokumentumok
 • A Harkány Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésre áll minden magyar és külföldi állampolgárnak a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a "Szervezeti és működési szabályzatban" leírt szolgáltatásokkal a "Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatban" rögzített módon.

 

Beiratkozás

Minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. Az adatokat a könyvtár rögzíti. Hitelességét a személyi igazolvánnyal kell igazolni. A beiratkozásnál az olvasó illetve a látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól.
A beiratkozás lehetőségei

Látogatójegy

A regisztrációtól számított 365 napig érvényes. Személyre szóló, át nem ruházható.
Tulajdonosa jogosult:

 • könyvtárlátogatásra,
 • a könyvtár állományának helyben használatára,
 • az állományfeltáró eszközök (katalógus) használatára
 • információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Térítési díja: ingyenes

Olvasójegy

A beiratkozási díj befizetését követő 365 napig érvényes. Személyre szóló, át nem ruházható.
Tulajdonosa jogosult:

 • a látogatójegy által biztosított jogokra,
 • a könyvtár állományának kölcsönzésére,
 • könyvtári szolgáltatások igénybevételére.


A látogatójegyet és az olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzésnél fel kell mutatni, majd át kell adni az igénybe vett részleg könyvtárosának.
A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése
A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, nyugalmát tartósan zavarja.

Beiratkozási díjak

  16 év alatt és 70 év felett
  Regisztrált munkanélküliek
  MVGYOSZ tagok
  /Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége/
  SINOSZ tagok
  /Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/

  Felnőtt:                              1270,- Ft/év
  16 év felett diák:                 635,- Ft/év
  Nyugdíjas (70 év alatt) :    1015,- Ft/év

  Késedelmi díj:
 
  Könyvenként naponta:        50,- Ft
 DVD, CD, naponta:             100,- Ft

  Internet éves tagság:

  Felnőtt:                               3150,- Ft/év
  Diák:                                   1575,- Ft/év
  Nyugdíjas:                          2100,- Ft/év

  A beiratkozási díjak a befizetéstől számított 1 évig érvényesek.

  Internet alkalmanként:      160,- Ft/óra

Fax:

   Belföldre: Első oldal 250,- Ft, minden további oldal 125,- Ft
  Külföldre: Első oldal 1000,- Ft, minden további oldal 250,- Ft

 

 

 

Tájékoztatás

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást:

 • könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben.
 • az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben.
 • a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisok, tájékoztatási segédletek segítségével; a beszerzett könyvállományról a cédulakatalógus ad információt. 
 • az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes.
 • Az Internet használata
 • A könyvtárban Internet szolgáltatás vehető igénybe.
 • Az Internet használatát a könyvtár szükség esetén előzetes bejelentkezéssel és időkorlátozással teszi lehetővé.

 

Számítógépes szolgáltatás:

A könyvtár számítógépes szolgáltatásai:

 • Internet hozzáférés: 20 Mbps sávszélességű ADSL vonalon.
 • elektronikus levelezés 
 • adatbázisok használata 
 • szövegszerkesztő, táblázatkezelő használata
 • Összesen 11 számítógép áll az olvasók rendelkezésére, a teljes nyitvatartási időben.

 

Helyben használható dokumentumok

 • A nem kölcsönözhető dokumentumokat (olvasótermi, helyismereti könyvek) a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve igénybe vehetik a térítéses másolás lehetőségét. Indokolt esetben a könyvtáros mérlegelése alapján hétvégére kiadható.

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1.1 A könyvtárat nyitvatartási idejében bárki használhatja. A beiratkozást minden naptári év elején meg kell újítani.
2./ A könyvtár dokumentumainak belső használata és kölcsönzése ingyenes. - kivéve a hanghordozók és videókazetták.
3./ Az olvasóknak a könyvtári dokumentumokat gondosan kell kezelniük, s azokba bejegyezni nem szabad. Óvniuk kell a dokumentumokat mindenfajta rongálástól.
4./ A kölcsönzők a megrongált és használhatatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat kötelesek megtéríteni a könyvtár által meghatározott érték szerint, vagy a műnek egy másik, új állapotban lévő példányát a könyvtárnak átadni.
5./ A könyvek kölcsönzési ideje 4 hét. A határidő - az olvasó kérésére legfeljebb még kétszer meghosszabítható.
6./ A napilapok és folyóiratok kölcsönzési ideje egy hét.
1.1 A hanghordozók és videókazetták kölcsönzési idje maximum egy hét.
8./ A késedelmes olvasók posta-, és kezelési költségeit a könyvtár által meg
határozott összegben az olvasóknak kell megtéríteni.
9./ A szabályokat megszegő olvasóktól a könyvtáros a használati jogot meg
vonhatja.
10./ A kézikönyveket és a friss periodikát csak helyben lehet használni.
Késedelmes olvasóknak küldött felszólítások
költségtérítése
I. felszólításkor : Harkány postaköltség 3 x
Vidék postaköltség 2 x
II. felszólításkor : Harkány postaköltség 6 x
Vidék postaköltség 4 x
III. felszólításkor : Harkány postaköltség 9 x
Vidék postaköltség 6 x

Az olvasó által megrongált és használhatatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumok térítési díja
A dokumentum árának minimum háromszorosa, maximum tízszerese.
Az olvasóknak lehetősége van, hogy a rongált vagy eltűnt dokumentumokat beszerezze és azokat juttassa vissza a könyvtárnak.

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért heti 10,- Ft. - ot számolunk fel.

Kérjük a mobiltelefonokat a könyvtárban kikapcsolni, valamint, hogy könyvtárhoz illő, kulturált magatartásával, csöndes beszédével segítse olvasótársai nyugodt könyvtárhasználatát.

A Harkány Városi Könyvtár ezen szabályzata minden könyvtárhasználó számára kötelező, az azt súlyosan megszegőktől a kölcsönzési és látogatói jog megvonható.
A könyvtárhasználat feltételeinek meghatározása, módosítása a vonatkozó 1997. évi CXL. törvény figyelembevétele mellett az intézmény fenntartójának, Harkány Város Önkormányzatának a jogköre.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat