Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre
https://kozvilhiba.hu/https://www.palyazat.gov.hu/http://mtu.gov.hu/http://www.nka.hu/http://varos.harkany.hu/palyazat/elnyert/eu/2012/15/kerekparos-turizmus-fejlesztese-harkany-es-belisce-tersegben-huhr1101122

Városunk

A napsütötte déli vidéken fekvő harkányi fürdőváros Magyarországon és külföldön is ismert és keresett gyógyüdülőhely. Gyógyvizének kénes összetétele Európában egyedülálló, aminek étékét majd 200 esztendeje fedezték fel és azóta is alkalmazzák. A mediterrán hangulatú szőlőshegyek, a nyugodt kisvárosi idill és az érintetlen természet közelsége Harkányban és környékén az ország legszínesebb turisztikai kínálataként csábít pihenésre, kikapcsolódásra, felfrissülésre.

Harkány, vagy Harkányfürdő (horvátul Harkanj) Pécstől 25 km-re, a Villányi-hegység lábánál található nevezetes fürdőváros. Harkány nevét az oklevelek 1323-ban említették először Harkan néven. Harkány királyi udvarnokok földje volt, melyet Károly Róbert király, mint örökös nélkül elhalt ember birtokát Pál fia György temesvári alvárnagynak adott, s határát is leíratta.

1397-ben az oklevelek a Byka nemzetség birtokának írták. A nemzetség birtokközpontja Terehegy (horvátul Teređ, Teriđ) volt. A család tagjai közül ismert volt többek között Byka Janás, aki Zsigmond királyt támogató 112 nemes közé tartozott, valamint Byka Miklós, aki a krakkói egyetemen tanult. A család Szigetvár elestével halt ki.

Harkány a török időkben is lakott maradt. Megmaradt lakosai főleg földműveléssel, szőlőtermeléssel foglalkoztak.

A törökök kivonulása utáni időkben a falu birtokosa a Batthyány család volt.

Az első emlék amelyben a harkányi víz gyógyító erejét említik, 1806-ban íródott, melyben a siklósi „Földes Uradalom” tiszttartójához „gyűdi Michel” mocsárcsapoláshoz szeretne újra elmenni, ahol „nyavalyáimtól megmenekedtem”.

1814-ben a Batthyány család, hogy megnövekedett állatállományát nagyobb területű legelőkhöz juttassa, birtokán; a Gyűd-Harkány közt elterülő mocsarak lecsapolásába fogott. 1823-ban a lecsapoláskor a mocsarakban dolgozó egyik munkás; Pogány János nevű jobbágy, a mocsárból felbuzgó meleg vízben áztatva fájós lábát, attól meggyógyult. Gyógyulásának hamar híre ment a környéken, és az uradalom is felismerte a gyógyvíz hatását.

További főbb mérföldkövek a város történelmében:

1824-ben megkezdték a fürdő kiépítését az akkori térképvázlaton szereplő Büdösrét, Büdöstó helyén.

1846-ban magyarul is megjelent „A harkányi hévíz gyógyereje” (Patkovics József)

1860-ban közkegyelemben részesült a Batthyány család és visszakapta Harkányfürdőt.

1866-ban Zsigmondy Vilmos artézi kút. harkányi I. számú 37,7 méter mély 62°C hőmérsékletű kút, az ország első hévízkútja.

1918 novemberétől 1921 augusztusig szerb megszállás alatt volt, 1921 nyarán a Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság nevű szerb bábállam része.

1970-es években Dr. Kádas István professzor úr izotópvizsgálattal bizonyította, hogy a COS (karbonil-szulfid) 150-szer gyorsabban jut be a szervezetbe, mint más kénvegyületek.

1977. április 1-jén hozzácsatolták a 2 km-re északnyugatra lévő Terehegy községet. (A két település majdnem egybeépült azóta, a 2 km a településközpontok közti távolság.)

1999-ben Dr. Keszthelyi Béla hivatalosan is publikálta a karbonil-szulfid gyógyhatását, a harkányi víz jótékony hatását a pszoriázisra (pikkelysömör).

A település 1999. július 1-jén kapott városi rangot.

Címer, zászló

Heraldikai leírás:

Harkány címereA címerpajzs sodrott, barokk stílusú, arany és fekete színű kontúrozással. A címerpajzs zöld mezejében, az alsó harmadban, ovál ívű kék és ezüst hullámszalagokban fekete színű ördög található. A szalaghullámokon fehér színű sziklatömb nyugszik, függőleges tengelyű hasítékkal. A hasítékon szimmetrikus elhelyezésben kék színű forrás tör fel a pajzs felezőjéig, a függőleges tengelyen öt levelű, egyenes faág, melyre arany színű kígyó tekeredik. A címerpajzs felső jobb, illetve bal harmadában szimmetrikus elhelyezkedésben két arany színű, sugaras napkorong.

 

 

A címer jelképei:
A mélyből feltörő forrás, illetve a botra tekeredő aranykígyó a gyógyvizet jelképezi. A címer alsó harmadában centrálisan elhelyezkedő ördögfigura Harkány gyógyvízkincsének legendáját szimbolizálja. A zöld mezőben elhelyezkedő arany színű napkorongok a természet tisztaságát és közelségét hivatottak jelképezni.

A zászló leírása:
Harkány nagyközség zászlója fehér színű, mérete 90x150 cm, közepén a rúddal párhuzamos tengelyű címerrel, alatta fekete színnel Harkány felirat szerepel.

Harkány város kitüntető címei

Harkány Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé Harkány Díszpolgára címet, Harkányért Érdemérmet, valamint Turizmusért emlékérmet alapított.

A díszpolgári cím

Harkány Díszpolgára cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartás miatt egyébként köztiszteletben áll.
Díszpolgári cím évenként adományozható.
Harkány díszpolgára:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,
b.) az önkormányzat valamennyi közművelődési és sportintézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit díjtalanul látogathatja,
c.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, rendezvényekre meghívót kap, ahol megkülönböztetett helyen foglalhat helyet,
d.) a várost képviselő küldöttség résztvevőjéül, vagy vezetőjéül felkérhető,
e.) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével és velük egyeztetett szertartással - az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
f.) nevét bevezetik Harkány Város Emlékkönyvébe.


Harkányért érdemérem

Harkányért érdemérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában, kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Harkányért érdemérem mellé díszoklevél és (tárgy) vagy (pénzjutalom) jár, amelynek értéke nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél.
Ha az elismerésben közösség, vagy csapat részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi érdemérem jár, ahány tagja van a közösségnek.
A Harkányért érdeméremmel kitüntetett:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,
b.) az önkormányzat valamennyi közművelődési és sportintézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit díjtalanul látogathatja,
c.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, rendezvényekre meghívót kap, ahol megkülönböztetett helyen foglalhat helyet,
d.) a Gyógyfürdőbe örökös belépőjegyet kap
e.) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével és velük egyeztetett szertartással - az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
f.) nevét bevezetik Harkány Város Emlékkönyvébe

 

A Turizmusért emlékérem

A Turizmusért emlékérem adományozható annak a személynek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek munkájukkal, eredményeikkel kimagaslóan segítették a térség idegenforgalmi fejlődését, s ezzel hozzájárultak a város(ok), a térség fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.
A Turizmusért emlékérem mellé díszoklevél és (tárgy) vagy (pénzjutalom) jár, amelynek értéke nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél.
Ha az elismerésben közösség, vagy csapat részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi emlékérem jár, ahány tagja van a közösségnek.
A Turizmusért emlékérem odaítélését Kistérségi Turisztikai Koordinációs Bizottság készíti elő, odaítéléséről Harkány, Siklós és Villány városok képviselő-testületei külön-külön tartandó zárt ülésen döntenek. A döntéshez minősített döntés szükséges.
A Turizmusért kitüntető cím átadására az együttműködő városok együttes ülésén kerül sor.

A díszpolgári címet bizonyító művészi kivitelű oklevelet és Harkányért érdemérmet - az érdeméremre való jogosultságot igazoló oklevéllel együtt, minden évben valamelyik városi ünnepélyen kell átadni
Az elismerések adományozását a polgármester, bármely képviselő, vagy a jegyző kezdeményezheti.

2004. március 15.-én Harkány Város Önkormányzata dr. Barla Szabó Sándornak és dr. Heffner Ferencnek Harkányért Érdemérmet, dr.Kecskeméthy Zoltánnak postumus Harkányért Érdemérmet adományozott.

http://turizmus.harkany.hu/szallas-vendeglatashttp://www.harkanyfurdo.hu/http://www.harkanykorhaz.hu/http://www.harkanyturizmus.hu/http://psoriasiscentrum.hu/hu/http://varos.harkany.hu/mediaajanlat